Våra tjänster

Leverans- och revisionsbesiktning

PreCendo som företag och även våra besiktningsingenjörer innehar certifikat från Svensk Brand- och Säkerhets-certifiering att utföra leverans- och revisionsbesiktningar på samtliga anläggningstyper enligt SBF-regler. Efter genomförd besiktning utfärdar vi besiktningsintyg.

Leveransbesiktning

När en anläggning är nyinstallerad med automatiska brandlarm-, utrymningslarm-, vattensprinkler- och gassläckanläggningar utförs för en kontrollbesiktning för att avgöra om anläggningen är utförd enligt SBF-regler (tidigare RUS-regler).

Revisionsbesiktning

Revisionsbesiktning utförs varje år för att kontrollera anläggningens funktion och för att uppdatera om förändringar har skett.

Entreprenadbesiktning

Våra besiktningsingenjörer utför entreprenadbesiktningar av automatiska brandlarm-, vattensprinkler- och gassläckanläggningar samt utrymningslarmanläggningar.

Om du låter en av våra besiktningsingenjörer utföra entreprenadbesiktning, medför vår stora områdeskunnighet att vi samtidigt utför en normbesiktning. Denna besiktning blir fördelaktig eftersom många anmärkningar, som i vanliga fall uppkommer i efterhand, kan upptäckas och ansvarsfördelas redan under entreprenadtiden.

Konsultuppdrag

PreCendo erbjuder även förfrågningshandlingar (rambeskrivningar) på samtliga anläggningstyper, infordrar och granskar anbud, medverkar vid upphandling och utför kontroller under installationsskedet. Vi medverkar också vid utredningar inom samtliga anläggningstyper.

Vi erbjuder också färdiga koncept för Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) både för fastighetsägaren och verksamheten.

Brandskyddsdokumentation

Upprättas i samband med ny- eller ombyggnader.

Utbildning internt för företag

Externa kurser för erhållande av nödvändig kompetens inom områdena brandlarm, vattensprinkler, gassläckning och skumsprinklersystem.