Våra certifikat

  • ISO 14001 är en internationellt accepterad standard, som utgör grunden för fastställande av miljöledning.

 

  • ISO 9001 bygger på ett antal grundläggande principer och används av miljontals organisationer världen över. Sammantaget handlar standarden om att organisationen ska utgå från kundernas behov och se över de interna arbetssätten för att minska kostnader.

 

  • SBF 1003 kvalitetssäkrar PreCendos besiktningsarbete av brandskyddsanordningar som bidrar till att erfoderliga kontroller blir utförda och att anläggningarna upprätthålls funktionsdugliga, tillfredställande och tillförlitliga i enlighet med gällande regler. Certifieringen ställer dessutom krav på kvalitetssystem, skriftliga rutiner, tillgång till relevant information, kompetent och erfaren personal samt tillgång till erforderlig utrustning.