Brand, Revisions- & Entreprenadbesiktning

PreCendo AB har som företag certifikat från Svensk Brand- och Säkerhets-certifiering att utföra leverans- och revisionsbesiktningar på samtliga anläggningstyper enligt SBF-regler. Även de enskilda besiktningsingenjörena har certifikat från Svensk Brand-och Säkerhets-certifiering.

Efter genomförd besiktning utfärdar vi besiktningsintyg.

Leveransbesiktning

Leveransbesiktning av automatiska brandlarm-, utrymningslarm-, vattensprinkler- och gassläckanläggningar utförs för en nyinstallerad anläggning för att kontrollera att anläggningen är utförd enligt SBF-regler (tidigare RUS-regler).

Revisionsbesiktning

Revisionsbesiktning utförs därefter varje år för att kontrollera anläggningens funktion och att uppdatering efter förändringar har skett.

Entreprenadbesiktning

Våra besiktningsingenjörer utför entreprenadbesiktningar av automatiska brandlarm-, vattensprinkler- och gassläckanläggningar samt utrymningslarmanläggningar.

Att anlita en av PreCendos besiktningsingenjörer att utföra entreprenadbesiktning, medför vår stora områdeskunnighet att vi samtidigt utför en normbesiktning. Denna besiktning blir fördelaktig eftersom många anmärkningar, som i vanliga fall uppkommer i efterhand, kan upptäckas och ansvarsfördelas redan under entreprenadtiden.

Kontakta PreCendo vid frågor och för ytterligare information.