Personal


Magnus Boman
Behörig ingenjör Brandlarm, Vattensprinkler
Mariestad
Tel: +46 31 27 28 00
Mob: +46 702 33 13 88
Bo Hansson
Behörig ingenjör Brandlarm
Stockholm
Tel: +46 31 27 28 00
Mob: +46 705 57 92 65

Jörgen Jönsson
Behörig ingenjör Brandlarm, Vattensprinkler
Lund
Tel: +46 46 120 120
Mob: +46 706 06 90 15
Kenneth Jönsson
Behörig ingenjör Brandlarm
Lund
Tel: +46 46 120 120
Mob: +46 703 45 88 20
Lars H Landström
Behörig ingenjör Brandlarm
Göteborg
Tel: +46 31 27 28 00
Mob: +46 768 116 116
Lotta Nordin Göransson
Administration
Göteborg
Tel: +46 31 27 28 00
Mob: +46 706 19 19 15
Johan Misuri
Behörig ingenjör Brandlarm, Boendesprinkler
Göteborg
Tel: +46 31 27 28 00
Mob: +46 704 97 17 51
Rolf Olsson
Behörig ingenjör Brandlarm
Timmersdala
Tel: +46 511 817 10
Mob: +46 703 48 17 00
Rikard Pook
VD, Behörig ingenjör brandlarm
Göteborg
Tel: +46 31 27 28 00
Mob: +46 703 700 600
Magdalena Trumstedt
Behörig ingenjör Brandlarm, Utbildare
Göteborg
Tel: +46 31 27 28 00
Mob: +46 705 - 79 44 33

Peter Reslow
Behörig ingenjör Brandlarm, Vattensprinkler
Lund
Tel: +46 46 120 120
Mob: +46 73 295 46 22
Erik Andersson
Behörig ingenjör brandlarm
Göteborg
Tel: +46 31 27 28 00
Mob: +46 705 11 12 69

Kjell Bergström
Behörig ingenjör Vattensprinkler, Gassläcksystem
Göteborg
Tel: +46 31 27 28 00
Mob: +46 706 289 718

Mathias Högberg
Behörig ingenjör Brandlarm, Vattensprinkler
Lund
Tel: +46 46 120 120
Mob: +46 704 80 83 53