PreCendo AB

PreCendo AB är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2008, SS-EN ISO 14001:2004 och SBF 1003. 

Huvudkontoret är beläget i Göteborg med regionkontor i Stockholm och Lund. Besiktningsmän finns även på följande orter; Helsingborg, Timmersdala, Tjörnarp, Landskrona och Ängelholm.

Våra uppdragsgivare finns inom samtliga delar av näringslivet, privata som offentliga. PreCendo jobbar i huvudsak i Sverige, men har under senare år utfört uppdrag i bl.a. Ryssland, Kina, Estland, Lettland, Polen och Slovakien.